صورت حساب پکیج طایفه (بسته نرم افزاری) به قرار ذیل است

صورت حساب پکیج طایفه

۱- کتابخانه منزل از نوع ممتاز هشت گیگابایت بیست عدد دو میلیون تومان.

۲- کتابخانه منزل از نوع خوب چهار گیگابایت سی عدد یک میلیون و پانصد هزار تومان. 

۳- کتابخانه منزل از نوع اصلی هفتصد مگابایت بیست عدد  پانصد هزار تومان.

پشتیبانی کتابخانه منزل درهر سه درجه در وب سایت کتابگو  http://www.ketabgo.ir/

۴- سی دی صوت قرآن برای خودرو و دستگاه های پیشرفته و اعلانیه های چاپی ده عدد پانصد هزار تومان.

۵- رمز محتوای محافظت شده ۷۰ وب سایت ملا به غیر از https://shopramz.ir  پنجاه و پنج عدد. مبلغ ۶,۰۵۰,۰۰۰ تومان. مدت اعتبار دو سال است و حق جایگزینی وب سایتها محفوظ است. از تاریخ————————–تا تاریخ————————-پشتیبانی رمز در وب سایت https://www.mulla.ir/

۶- نشانی ایمیل ممتاز چهل عدد. شش میلیون تومان.

۷- نشانی ایمیل خوب شصت عدد. سه میلیون ششصد هزار تومان.

پشتیبانی نشانی ایمیل خوب و ممتاز  در وب سایت  https://yallah.ir/ و https://yallah.ir/farsi/ و این ۷۰ وب سایت دفتر کل ایمیل ملا .

aldin.ir

alayn.ir

addeen.ir

al-naeini.ir

al-din.ir

ad-din.ir

abdoh.ir

ba-qoran.ir

ba110.ir

ba72.ir

ba14.ir

ba5.ir

azwaj.ir

ardhe.ir

borov.ir

beres.ir

beras.ir

behresan.ir

behras.ir

bahname.ir

baqoran.ir

enni.ir

ennama.ir

dorrha.ir

dorha.ir

buru.ir

buro.ir

boru.ir

haza.ir

gherat.ir

fouz.ir

foroshiye.ir

filek.ir

filebar.ir

envan.ir

macum.ir

maaraz.ir

khayr.ir

janami.ir

ii72.ir

i72.ir

hobb.ir

o40.ir

neyl.ir

nayl.ir

nayel.ir

naele.ir

nael.ir

mufid.ir

qasde.ir

qarat.ir

onsa.ir

orfy.ir

orfi.ir

o72.ir

o70.ir

ya110.ir

ya5.ir

ya1.ir

talak.ir

talac.ir

qesar.ir

qasire.ir

zayf.ir

zargv.ir

zargo.ir

ya135.ir

۱۳۵-۲۱۴٫ir

۱۳۵۲۱۴٫ir

۷-۲٫ir

جمع کل: بیست میلیون و صد و پنجاه هزار تومان با تخفیف پانزده میلیون تومان.

فروشنده: نام و نام خانوادگی؛ تلفن همراه؛   امضاء   خریدار: نام و نام خانوادگی؛ تلفن همراه مهم؛  امضاء


نمونه سند ایمیل خوب از دفتر کل ایمیل ملا


نمونه سند ایمیل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *