صورت حساب پکیج طایفه (بسته نرم افزاری) به قرار ذیل است

صورت حساب پکیج طایفه

۱- کتابخانه منزل از نوع ممتاز هشت گیگابایت بیست عدد  چهارصد هزار تومان.

۲- کتابخانه منزل از نوع خوب چهار گیگابایت سی عدد  سیصد هزار تومان. 

۳- کتابخانه منزل از نوع اصلی هفتصد مگابایت بیست عدد  صد هزار تومان.

پشتیبانی کتابخانه منزل درهر سه درجه در وب سایت کتابگو  http://www.ketabgo.ir/

۴- سی دی صوت قرآن برای خودرو و دستگاه های پیشرفته و اطلاعیه های چاپی ده عدد صد هزار تومان.

۵- رمز محتوای محافظت شده ۷۷ وب سایت ملا نایینی به غیر از https://shopramz.ir  پنجتاه و پنج عدد. مبلغ ۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان. مدت اعتبار دو سال است و حق جایگزینی وب سایتها محفوظ است. از تاریخ————————–تا تاریخ————————-پشتیبانی رمز در وب سایت http://www.vajd.ir/

۶- نشانی ایمیل ممتاز چهل عدد. دو میلیون تومان.

۷- نشانی ایمیل خوب شصت عدد. نهصد هزار تومان.

پشتیبانی نشانی ایمیل خوب و ممتاز  در وب سایت  http://yallah.ir/ و http://yallah.ir/farsi/ و این ۷۰ وب سایت دفتر کل ایمیل ملا نایینی.

aldin.ir

alayn.ir

addeen.ir

al-naeini.ir

al-din.ir

ad-din.ir

abdoh.ir

ba-qoran.ir

ba110.ir

ba72.ir

ba14.ir

ba5.ir

azwaj.ir

ardhe.ir

borov.ir

beres.ir

beras.ir

behresan.ir

behras.ir

bahname.ir

baqoran.ir

enni.ir

ennama.ir

dorrha.ir

dorha.ir

buru.ir

buro.ir

boru.ir

haza.ir

gherat.ir

fouz.ir

foroshiye.ir

filek.ir

filebar.ir

envan.ir

macum.ir

maaraz.ir

khayr.ir

janami.ir

ii72.ir

i72.ir

hobb.ir

o40.ir

neyl.ir

nayl.ir

nayel.ir

naele.ir

nael.ir

mufid.ir

qasde.ir

qarat.ir

onsa.ir

orfy.ir

orfi.ir

o72.ir

o70.ir

ya110.ir

ya5.ir

ya1.ir

talak.ir

talac.ir

qesar.ir

qasire.ir

zayf.ir

zargv.ir

zargo.ir

ya135.ir

۱۳۵-۲۱۴٫ir

۱۳۵۲۱۴٫ir

۷-۲٫ir

 

جمع کل: هشت میلیون و دویست هزار تومان با تخفیف پنج میلیون تومان.

فروشنده: نام و نام خانوادگی؛ تلفن همراه؛   امضاء   خریدار: نام و نام خانوادگی؛ تلفن همراه مهم؛  امضاء


نمونه سند ایمیل خوب از دفتر کل ایمیل ملا نایینی


نمونه سند ایمیل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *